Back to overview of Speaking & Building 1-13

Eva-Cecilie Richardsen

About the project
Speaking and Building | The Arrangement
Speaking and Building | Publication
Choreopetic | Publication
A hand is a blade | Publication
Video Ensemble
ARCHIVE
CONTACT
DOWNLOAD

A hand is a blade / En hånd er en manet

Text publication - an anthology of short texts

Tingene leder

Jeg begynte å ta ting i hendene. Å bære rundt, gav meg
følelsen av å eie. Av å romme noe utenfor meg selv.
Å inkludere mer, gjorde kroppen lettere å bære.
Jeg behøvde ikke å anstrenge meg så mye.
Det var bare å dingle med, la tingene lede an, dit jeg bar dem