Back to overview of archive 1-13

Speaking & Building #1

March 2012:

Performance at Dansens Hus, Oslo

Performers: Cecilie Lindeman Sten, Marte Vold, Jane-Camilla Lyster, Gry Bech-Hanssen
Music : Espen Sommer Eide
Contributions: Alexander Rishaug, Erik Ljunggren, Antti Bjørn

Four performances

“Language is a staunch fortress in which we can ward off the open. Nonetheless, we occasionally let
visitors in. In human relationships, speaking and building usually create sufficient security that you can
now and then permit ecstasy.” Peter Sloterdijk

Speaking & Building undersøker koreografiske forflytninger i materialitet og minne. Forestillingen tilbyr
ulike betraktningsmåter og meningsforskyvninger som fremtrer når koreografi flyttes fra et medium til et
annet og vises frem i form av film, rom, kropp, lyd, objekt. Forskyvninger i det konvensjonelle
teaterrommet – black boxen – aktiverer nye forbindelser mellom materialer og hendelser, mellom indre
og ytre og rom, mellom psykologisk nærvær og fysisk fravær.

Extracts of reflections by participant Cecilie Lindeman Sten (in norwegian)

Som deltager over tid ser jeg at Speaking & Building er som et bygg og en byggeprosess i omvendt eller relativ rekkefølge, der forskjellige perioder, hendelser, arbeid, deltagende personer er åpent eller informerer arbeidet. Byggverket er forholder seg mer til ideen om et scenisk format – mer enn et scenisk resultat. Tilskueren blir invitert inn i prosessen og byggingen av det sceniske formatet.